Teknik Şartnamenin Kendi İçerisinde Ve Diğer İhale Dokümanları İle Uyumsuz Ve Çelişkili Olması Sağlıklı Bir Şekilde Teklif Hazırlanmasına Etki Edecek Niteliktedir