Teknik Görüş Alınmaksızın Kurul Tarafından İşlem Tesis Edilmesi