Teknik Görüş Alınmaksızın Kurul Tarafından İşlem Tesis Edilmesi

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ
Şubat 8, 2021
Özel Ortak Şirketin Tek Ortağının T.C. Kimlik Numarasına İlişkin Bilgilerin Yer Almadığı
Şubat 13, 2021