Teknik Bilirkişi Raporu Alınmadan Karar Verilmiş Olması

Pay Defterine İlişkin Bilgi Sunulmamış Olmasının İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Bir Bilgi Eksikliği Olmadığı
Nisan 16, 2021
İlk İlan Tarihinden Geriye Doğru Son Beş Yıl İçinde Kabul İşlemleri Tamamlanan İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Beyan Edilmesi Gerektiği
Nisan 18, 2021