Teklifin Geçerliliğinin Sözleşmeye Davet Yazısında İmza İçin Verilen Süreden Kısa Olması

Fiyat Teklifi İle Dayanağını Oluşturan Tutanak Arasında Uyumsuzluk Değerlendirme Dışı Bırakılma Nedenidir
Eylül 15, 2021
Mahkemece Tevdi Edilen Dosya Nedeniyle Başvuru Ücreti Ve Belgeler İçin Ek Süre Verilmesi Gerekir
Eylül 17, 2021