SÜT GİRDİSİ A SINIFI OLDUĞU İÇİN 1., 2., 3. SINIF ŞEKLİNDE GRUPLANDIRILMASI BEKLENEMEZ

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI SUNMAYAN İSTEKLİLERİN GEÇİCİ TEMİNAT ÖDEMELERİ GELİR KAYDEDİLEMEZ
Nisan 9, 2024
Şartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil GiderlerŞartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil Giderler
İHALE KOMİSYONUNUN DEMONSTRASYON YETKİSİ VE ŞİKAYET BAŞVURULARI
Nisan 16, 2024