Sunulan Geçici Teminat Mektuplarının Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası

İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler Başlıklı 25.1’inci Maddesinin Kanuna ve Tip Sözleşmeye Aykırı Düzenlendiği İddiası
Mart 19, 2022
ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler
Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar-4
Nisan 20, 2022