İsteklinin Sunması Gereken Belgeleri Usüle Uygun Olarak Sunmadığı İddiası

TS 13075 Belgesi Farklı Bölgedeki Bir İşletmeden Alınabilir Mi?
Şubat 18, 2022
Geçici Teminat Mektuplarının Söz Konusu İhale İçin Düzenlenmediği İddiası
Mart 9, 2022