SUNULAN BELGELERİN İŞ DENEYİMİNİN TEVSİKİ YÖNÜNDEN MEVZUATA UYGUN OLMAMASI

İhaleye Katılmaya İlişkin Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
ÖZEL ORTAĞIN STANDART FORM KİK024.2/Y NUMARALI YAPIM İŞLERİ CİRO BİLGİLERİ TABLOSUNU SUNMAMASI
Nisan 4, 2024
Sözleşmenin Kriterlerinin Henüz Teklif Aşamasında Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi
ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİ BÜTÜN İSTEKLİLER İÇİN AYNI UNSURLARI İÇERECEK ŞEKİLDE AÇIK VE NET OLARAK BELİRLENMELİDİR
Nisan 6, 2024