Sözleşmede Öngörülmemesine Karşın Bayram Öncesi İşçilere Avans Ödeme Yapılması – Sayıştay Kararı

Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartların Belirtilmesi Zorunluluğu
Ağustos 18, 2020
İhalenin İptal Edilmesinden Önce İdareye Bir Şikâyet Başvurusunda Bulunulmadığı Ve İptal Kararının İtirazen Şikâyet Üzerine Alınmaması Durumununun Kurumun Görev Alanına Girmeyeceği
Ağustos 20, 2020