Sözleşme Tasarısının İhale Mevzuatına Aykırı Olduğu İddiası

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgeleri
Haziran 5, 2021
Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci Maddesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Ve Tip Sözleşme’nin İlgili Dipnotlarına Aykırı Olarak Düzenlenmemiş Olması
Haziran 8, 2021