Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci Maddesinde Yer Alan Düzenlemeleri İdarenin Takdir Ve Sorumluluğundadır

Sadece Şikayet Aşamasında Yer Alan İddiaların İncelenmesi Gerektiğine İlişkin Mevzuatta Sınırlandırıcı Bir Hüküm Bulunmamaktadır
Ağustos 17, 2021
Sunulan Analizlerde Öngörülen Birim Fiyatlar Esas Alınarak Hesap Cetvelinin Oluşturulduğundan Listedeki Birim Fiyat Farklılığı Teklifin Esasına Etkili Değildir
Ağustos 19, 2021