Sözleşme Tasarısındaki Mal Teslimine İlişkin Tarihin Belirsiz Olması

İdare Tarafından Sözleşmenin Feshedilmesi Ve Daha Sonra Sözleşme Kapsamındaki Araç Ve Malzemeler İçin Aynı Yükleniciden Teklif Alınarak Daha Yüksek Bir Fiyat Belirlenmesi
Mart 11, 2021
Çalıştırılacak Engelli İçinin Sigorta Priminin Devlet Tarafından Karşılanacak Olması – İşçilik Maliyeti
Mart 18, 2021