Sözleşme Tasarısındaki Genel Aykırılık ve Özel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranlarının Çelişkili Olması

Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçlar Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır
İhale Konusu İşte Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçların Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır
Temmuz 1, 2022
unulan Numunenin Şartnamedeki Numune Özelliklerinden Farklı Olması
İdareye Sunulan Numunenin Şartnamede Yer Alan Numune Özelliklerine Uymaması
Aralık 20, 2022