Şirketin Türünün Değişmesi – Teklif Dosyası – Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi

Yeterliğe İlişkin Olarak İhale Dokümanında Aranan Şartlardan Olan Bu Hususa İlişkin Eksikliğin Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bilgi Eksikliği Olarak Kabul Edilemeyeceği
Kasım 2, 2020
Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 26 Numaralı Dipnotu
Kasım 4, 2020