Şirketin Türünün Değişmesi – Teklif Dosyası – Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi