Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Belgede Bulunmaması

Başvuru Sahibinin İddialarının Teknik Şartname Düzenlemelerini Kendi Ürününe Uygun Hale Getirmeye Yönelik Olması
Kasım 23, 2020
Demonstrasyona İlişkin Giderlerin Genel Giderler Arasında Değerlendirilebileceği Basiretli Tacirin Söz Konusu Giderleri Öngörerek Teklif Verebileceği
Kasım 25, 2020