Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurularında Başvurunun Sebepleri ve Dayandığı Deliller Açıkça Belirtilmelidir Aksi Takdirde İddialar Geçersiz Sayılır

Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazıldığı ve İmza ile Kaşe Bulunmadığı İddiası
Kasım 24, 2021
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Aralık 1, 2021