Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurularında Başvurunun Sebepleri ve Dayandığı Deliller Açıkça Belirtilmelidir Aksi Takdirde İddialar Geçersiz Sayılır