Şikâyet Başvuru Süresinin Kesinleşen İhale Kararının Tebliğ Tarihinden İtibaren Hesaplanması Gerektiği

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Haziran 11, 2020
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İHALE YÖNETMELİĞİ
Haziran 15, 2020