Şekil Eksikliğini Kurumun İnternet Sayfasında İlan Etme Yükümlülüğü Bulunmakta İken, İlan Etmeden, Başvurunun Şekil Yönünden Reddinde Hukuka Uygunluk Yoktur

“İhale Dokümanının İlgili Yönetmeliğe Aykırı Olduğu Dolayısıyla Doküman Hükümlerinin Uygulanmaması Gerektiği” İddiası İhale Dokümanına Değil Tekliflerin Değerlendirme Aşamasına İlişkindir
Ekim 25, 2019
Başvurunun Ehliyet Yönünden Reddedilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmaması – Danıştay Kararı – İhale Danışmanı
Ekim 31, 2019