Şartnameye Göre Birer Takım Numune Kurulması Gerekirken İsteklilerden Birine İki Takım Kurma Hakkı Verilmesi Eşitlik İlkesine Aykırıdır

Teklif Edilen Araçların Teknik Şartnameye Uygunluğunun Denetimi İhale Aşamasında Değil Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Gerçekleştirilir
Eylül 27, 2021
İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin Ödenmesi İçin Dava Dilekçesi Sonrasında Davacıya Süre Verilmesi Gerekir
Eylül 29, 2021