idarenin numune değerlendirme tespiti

idarenin numune değerlendirmesi

Numune Değerlendirme Tespiti Neticesinde Alınan Kararlara İlişkin Takdir Yetkisi İdareye Aittir