Şartnamede Belgelerin Hangi Aşamada Sunulacağının Açık Ve Anlaşılır Bir Şekilde İfade Edilmediği