Sağlık Tesislerinde Oluşan Tehlikeli Atık Kodlarının İstekliler Tarafından Sahip Olunması Gereken Yeterlik Kriteri Belirlenmemiş Olması