İhale Üzerinde Bırakılan Şirketlerin Oluşturduğu İş Ortaklığının Özel Ortağı Tarafından Pay Defterinin Sunulmamış Olmasının Teklifin Esasına Etkili Bir Husus Olmadığı

Kurum’a Yapılan Başvuruda Onaysız Vekaletname Eklenmiş Olması
Ağustos 6, 2021
Teknik Şartnamedeki Hükmün Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Şartı Olmaması Nedeniyle Teklifinin Bu Gerekçeyle Reddedilmesinin Mevzuata Uygun Olmadığı
Ağustos 9, 2021