Pay Defterine İlişkin Bilgi Sunulmamış Olmasının İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Bir Bilgi Eksikliği Olmadığı