Özel Ortak Şirketin Tek Ortağının T.C. Kimlik Numarasına İlişkin Bilgilerin Yer Almadığı

Teknik Görüş Alınmaksızın Kurul Tarafından İşlem Tesis Edilmesi
Şubat 8, 2021
Sorgulama Yapılırken İsteklilerin Yapacakları Açıklamalara Esas Olacak Önemli Teklif Bileşenlerinin Ayrıntılı Olarak Belirlenmesi Gerektiği
Şubat 14, 2021