Mezuniyet Belgesinin Şikayete Konu İhalede İş Deneyimini Tevsik İçin Kullanılabilmesi Şartı