Mevzuatta Öngörülen Sürelerde İtiraz Yolunu Kullanmadığından İhale Dokümanının Kesinleştiği Ve Tekliflerin İhale Dokümanı Tamamen Okunup Kabul Edilmek Suretiyle Verildiği