İnşaat İş Kalemleri Dışındaki Analizlerde Malzeme ve Montaj Bedelleri İçin Tek Fatura Bilgisi ve Ortalama Hesap Tablosu Üzerinden Bedel Hesaplanması