İnşaat İş Kalemleri Dışındaki Analizlerde Malzeme ve Montaj Bedelleri İçin Tek Fatura Bilgisi ve Ortalama Hesap Tablosu Üzerinden Bedel Hesaplanması

Tespit Tutanağı Ekinde İmza Sirkülerinin Aslı ve Faaliyet Belgesinin Aslı Gibidir Onaylı Suretinin Bulunması Gerekir
Kasım 17, 2021
Fiyat Teklifi Üzerine Yazılan Mali Müşavir Beyanının Hatalı Olduğu İddiası
Kasım 19, 2021