Kurul Kararının Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kuruma Başvuruda Bulunulamaz

İhalenin Sonuçlandırılmasına İlişkin Komisyon Kararlarının Onaylanıp Onaylanmaması Konusunda İhale Yetkilisinin Takdir Yetkisi Vardır
Ağustos 28, 2021
İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususlar İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilememektedir
Eylül 1, 2021