Kesinleşmiş Bir Gelir Kaybı Olmadığından Kamu Kaynağında Eksilme Veya Artışa Engel Olunmak Suretiyle Kamu Zararı Oluşmayacağı – Ek Kesin Teminat – Sayıştay Kararı

YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE LABORATUVARLARIN FAALİYETLERİNİN DENETLENMESİ, İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI VE İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Temmuz 9, 2020
Yapım İşi İhalesi – Asgari İş Deneyim Tutarı
Temmuz 11, 2020