KESİN TEMİNAT ÖDEMESİNDEN MEVZUATA AYKIRI KESİNTİ YAPILMASI

Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması
YEMEK AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASINDA İHALEDEN ÖNCEKİ 12 AYA AİT TİCARET BORSASI FİYATLARI KULLANILABİLİR
Mart 22, 2024
Aşırı Düşükte Kalan İsteklinin Teklif Açıklamasını Sunmaması
“TEKNİK ŞARTNAMEDE AYRINTILARI BELİRTİLEN TÜM GİDERLER” İFADESİ SORGULAMA YAZISININ YENİLENMESİNİ GEREKTİRİR.
Mart 26, 2024