kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

kamu ihale genel tebliğ ekinde yer alan tespit tutanaklarına ilişkin değişiklikler

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-Tespit Tutanaklarına İlişkin Değişiklikler