İhaleye İş Ortaklığı Olarak Katılım Durumunda Belgelerin Bütün Ortaklar Tarafından Ayrı Ayrı Sunulması Gerekmektedir

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin TS13075 Belgesini Teklif Kapsamında Sunmadığı İddiası
Ekim 30, 2021
İhale Tarihi İtibariyle İhaleye Katılan Hakkında Kamu Davası Bulunması İhaleye Katılımına Engel Midir?
Kasım 2, 2021