İtirazen Şikâyet Başvurusunun Usulen Esasen İncelenmesi Gerekirken Anılan İddiayı Karşılayacak Şekilde Açık Ve Net Bir Karar Verilmediği Ve İncelemenin Eksik Yapıldığı