İtirazen Şikâyet Başvurusu Niteliğinde Olmayan Dilekçeler İçin İtirazen Şikâyet Başvuru Harcının Yatırılması Gerekmediği

Finansal Kiralama Yoluyla Edinilmiş Bir Malın, Aday Veya İsteklinin Kendi Malı Sayılabilmesi İçin, İhalede Söz Konusu Tesis, Makine, Teçhizat Ve Ekipmana Ait Kira Sözleşmesinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Onaylı Sunulmasının Ve Söz Konusu Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan Ve İhalenin İlk İlan Veya Davet Tarihine Kadar Olan Doğmuş Kira Borçlarının Ödendiğinin Belgelenmesi Yeterli Olduğu
Aralık 26, 2019
İhale Danışmanı Olarak Verdiğimiz Hizmetler
Aralık 29, 2019