Başvurunun Konusu, Sebepleri Ve Dayandığı Delillerin İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gerekmektedir

Teknik Şartnamenin Kendi İçerisinde Ve Diğer İhale Dokümanları İle Uyumsuz Ve Çelişkili Olması Sağlıklı Bir Şekilde Teklif Hazırlanmasına Etki Edecek Niteliktedir
Eylül 3, 2021
İdarece Çok Az Sayıda Olacağı Belirtilen Işınlamalar Teklif Bedelinin Belirlenmesine Engel Nitelikte Değildir
Eylül 6, 2021