İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin Ödenmesi İçin Dava Dilekçesi Sonrasında Davacıya Süre Verilmesi Gerekir

Şartnameye Göre Birer Takım Numune Kurulması Gerekirken İsteklilerden Birine İki Takım Kurma Hakkı Verilmesi Eşitlik İlkesine Aykırıdır
Eylül 28, 2021
İhale Aşamasında Yürürlükten Kalkan Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması Mümkün Değildir
Eylül 30, 2021