İsteklinin Teklif Dosyası Kapsamında Sunduğu TSE Belgelerinde Belge Sahibi Firmalar Tarafından Yetkilendirildiğini Gösterir Belgeleri Sunmadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılmasında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır