Ortaklık Durum Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler Tablosunda Tarih Bilgisinin Yer Almaması Esası Etkileyen Bir Eksiklik Değildir

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Aralık 6, 2021
Sunulan İş Deneyim Belgelerinin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci Maddesinde İstenen Tutarı Karşılamadığı İddiası
Aralık 9, 2021