Ortaklık Durum Bilgileri Ve Yönetimdeki Görevliler Tablosunda Tarih Bilgisinin Yer Almaması Esası Etkileyen Bir Eksiklik Değildir