İsteklilerin İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermesi