İsteklilerce Akaryakıt Fiyatı Kullanılan Markanın Söz Konusu İlde Anlaşmalı Bayisinin Bulunması Gerektiğine İlişkin Bir Belirleme Yapılmadığı

Sunulan İş Deneyim Belgesine Konu İş İle İhale Kapsamlarının Farklı Olması
Nisan 14, 2021
Teminat Mektubunda, Mektubun Haczedilemeyeceği Ve Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamayacağı Cümlesinin Olmaması
Nisan 15, 2021