Hizmet Alım İhalelerinde Teklif Ekinde Ticaret Sicil Gazetesi Sunulması Zorunluluğu Bulunmamaktadır