Hizmet Alım İhalelerinde Teklif Ekinde Ticaret Sicil Gazetesi Sunulması Zorunluluğu Bulunmamaktadır

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Aralık 1, 2021
Şikayet Süreçleri Eğitimi
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Aralık 3, 2021