İstekli Tarafından Yeterli Olduğuna İlişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilip Belgelerin Sunuluş Şekline Uygun Olarak Sunulmayan Ve Sonradan Güncellenme İhtiyacı Doğan Faaliyet İzin Belgesi Üzerinden Yeterlik Değerlendirmesinin Yapılamayacağı

Hizmet Sunumunda Çalıştırılacak Olan İşçilere İlişkin Yemek Giderlerine İlişkin Yapılan Düzenlemenin Çelişkili Olduğu İddiası
Haziran 15, 2021
Şartnamenin Zeyilname İle Değiştirilmesi Sonucu Tereddüt Oluştuğu İddiası
Haziran 16, 2021