İstekli Tarafından E-teklif Kapsamında Beyan Edilen Banka Referans Mektubunda Belirtilen Tutarların Gerçek Limitler Olmadığı İddiası

Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri
Sunulan İşletme Kayıt Belgesinin Geçerli Olmadığı İddiası
Ekim 9, 2021
İsteklinin İş Deneyimlerini Tevsik İçin Sunulan Belgelerin İş Tanımına Uymadığı İddiası
Ekim 12, 2021