İşte Personel Çalıştırılarak Yapılması Gereken Bir Faaliyet Söz Konusu İse, O İşe Ait Sözleşme Kapsamında Personel Çalıştırıldığını Gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Ve İdarece Teyidi Yapılabilen Belgelerin İstenmesi Gerektiği