ISO ve CE Belgelerinin Noter Onaylı Tercümesi ve Apostil Şerhi Olmadan Sunulduğu İçin Uygun Olmadığı İddiası

İhale Üzerinde Bırakılan İstekli Tarafından Sunulan Belgelerdeki Bilgilerin Eski,Yanlış ve Eksik Olduğu İddiası
Ekim 23, 2021
Geçici Teminat Mektubunda İşin Adının Yanlış Yazılması ve İmza ile Kaşe Bulunmadığı İddiası
Ekim 26, 2021