İhale Konusu İşin Başlangıç Tarihine İlişkin Şartname ve Sözleşme Tasarısında Çelişki Bulunduğu ve Farklı İşçilik Hesaplamalarına Neden Olabileceği İddiası

İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutarın Sağlanmaması
İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutar Sağlanmadığı Gerekçesiyle Tekliflerinin İdarece Değerlendirme Dışı Bırakıldığı İddiası
Haziran 15, 2022
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmesi
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmesi İdarenin Yetki ve Sorumluluğundadır
Haziran 20, 2022