İşe Ait, Yaklaşık Maliyette, Teknik Şartnamede Ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan Konteynır Yıkama Aracının Temizlik Hizmet Alımı Süresince Hiç Kullanılmamasına Rağmen Hakedişlere Dahil Edilerek Ödemede Bulunulması – Sayıştay Kararı

İstenilen Araçların Model Yılı Ve Kapasite Özelliklerinin Belgelendirilmesine Yönelik Olarak İhale Dokümanındaki Düzenleme Uyarınca Herhangi Bir Belgenin Yeterlik Kriteri Olarak Düzenlenmemiş Olması
Nisan 24, 2020
Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/174)
Nisan 27, 2020