İş Ortaklığı Tarafından Sözleşmeye İstinaden Düzenlenen İş Deneyim Belgesinin 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İhalelerde İş Deneyiminin Belgelendirilmesi Amacıyla Kullanılabileceği