İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutar

İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutarın Sağlanmaması

İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutar Sağlanmadığı Gerekçesiyle Tekliflerinin İdarece Değerlendirme Dışı Bırakıldığı İddiası